Opzegging arbeidscontract met wederzijds goedvinden

Werk & Recht
Werkgevers en werknemers gaan in overleg met elkaar als er sprake is van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet aan verschillende criteria voldoen zodat de UWV uitkering niet in gevaar komt. Volgens de regels van de WWZ, Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht om een termijn in de overeenkomst te verwerken zodat de werknemer zich kan herroepen. Dat heet ook wel de wettelijke bedenktijd. Ontslag Met Vaststellingsovereenkomst Indien de werkgever bekend maakt dat er een ontslag gaat vallen door middel van een vaststellingsovereenkomst dan is er geen toestemming nodig van het UWV of van een kantonrechter in dat district. De werkgever zal in de overeenkomst aan moeten geven wanneer de beĆ«indiging va het dienstverband ingaat, ook vrijstelling van arbeid kan worden vastgelegd, de ontslagvergoeding maar ook de eindafrekening, regelingen…
Read More